Geschiedenis

Gaan Amerikaanse nieuwsmedia Rusland achterna?

Kennislink geschiedenis - 13 June, 2018 - 04:01
Sara Haverkamp wint de KNAW Onderwijsprijs voor haar profielwerkstuk over de media onder Poetin en Trump. Een sterk en zeer uitgebreid werkstuk dat aantoont hoe de journalistiek steeds meer in de knel komt, ook in de Verenigde Staten.
Categories: Geschiedenis

Ondraaglijke stank en ander ongerief

Kennislink geschiedenis - 12 June, 2018 - 10:39
Tot het midden van de negentiende eeuw veroorzaakte lozing van onze ontlasting in de alsmaar uitdijende steden ernstige ziekten en stank. Het zelfreinigende vermogen van de natuur kon deze hoeveelheden eenvoudig weg niet aan. De ontstaansgeschiedenis van onze huidige sanitatie is dan ook vooral een verhaal over poep en pies.
Categories: Geschiedenis

‘Van NSB-propagandafilms werd je niet meteen extreemrechts’

Kennislink geschiedenis - 31 May, 2018 - 05:34
Vanaf vandaag zijn de propagandafilms van de NSB openbaar en voor iedereen online te bekijken. Erg opruiend zijn ze niet: de filmpjes laten vooral de tijdsgeest en de idealen van de NSB zien.
Categories: Geschiedenis

‘Rassenonderscheid en gelijkheid komen uit dezelfde koker’

Kennislink geschiedenis - 25 May, 2018 - 08:31
Hoe kunnen racisme en gelijkheid hand in hand gaan? Filosofen uit de achttiende eeuw pleitten voor gelijkheid tussen mensen. Maar tegelijkertijd verdeelden ze de mens voor het eerst onder in rassen. Uit nieuw onderzoekt blijkt dat ze echter heel andere bedoelingen hadden met ras dan waar het in de negentiende eeuw op uit is gedraaid: racisme.
Categories: Geschiedenis

God zonder oordeel of liefde

Kennislink geschiedenis - 22 May, 2018 - 06:49
Mis je iets in onze seculiere samenleving? Het is mensen eigen om ergens in te willen geloven, volgens filosoof en spinozist Ton de Kok. Onlangs kwam zijn boek over de God van Spinoza uit. Hierin maak je op begrijpelijke wijze kennis met Spinoza's rationele alternatief voor een vaderfiguur in de hemel.
Categories: Geschiedenis