Noten en literatuur

Noten

1. H. H. Wollenberg, Fifty Years of German Film (London 1948), 12 
2. Richard Taylor, Filmpropaganda. Soviet Russia and Nazi Germany (London 1979), 29-31 
3. H. H. Wollenberg, Fifty Years of German Film (London 1948), 17
4. David Stewart Hull, Film in the Third Reich. A study of German Cinema 1933-1945 (Berkely 1969), 6
5. H. H. Wollenberg, Fifty Years of German Film (London 1948), 33
6. In 1918 zette de regering van de nieuwe republiek alle vormen van censuur overboord. Er kwam een hausse aan pornografische films en andere producten die zich op de meer primitieve instincten van de mens richten. Om dit tegen te gaan werd in 1920 een nieuw censuur ingesteld. Deze was niet bedoeld als politieke censuur maar met de toenemende invloed van rechts veranderde de interpretatie van de wet. 
7. Goebbels werd op 13 maart 1933 minister.
8. David Stewart Hull, Film in the Third Reich., 7
9. Ibidem, 19
10. Ibidem, 21
11. Ibidem, 24
12. Erwin Leiser, Nazi Cinema ( New York 1975), 12, 17-18
13. Glenn B Infield, Leni Riefenstahl. The fallen film goddess (New York 1976), 12
14. Ibidem, 22
15. Max Reinhardt was een van de belangrijkste toneelregisseurs van de Weimar republiek door zijn experimenten en vernieuwingen op toneelgebied. Hij begon zijn carrière als toneelspeler in zijn geboorteland Oostenrijk en daarna in Berlijn. In 1903 begon hij met regisseren. 
16. Peter Nowotny, Leni Riefenstahl ''Triumph des Willens' ( Dortmund 1981), 29
17. Glenn B Infield, Leni Riefenstahl, 36
18. Peter Nowotny, Leni Riefenstahl, 34
19. Herman Weigel, 'Interview mit Leni Riefenstahl', Filmkritik 16 (augustus 1972) I, 396
21. Charles Ford , Leni Riefenstahl. Schauspielerin, Regisseurin, und Fotografin (Munchen 1982), 46-47
Louise Heck-Rabi, Woman filmmakers: A critical reception (New York 1984), 98.
Glenn B Infield, Leni Riefenstahl, 34
22. Glenn B Infield, Leni Riefenstahl, 209-211
23. Fraser, J., 'An ambassador for Nazi Germany', Films II/5 (1982) 12. Hij citeert de Daily Express uit 1934
24. Glenn B Infield, Leni Riefenstahl, 229
25. Glenn B Infield, Leni Riefenstahl, 35
26. Richard Meram Barsam, 'Leni Riefenstahl. Artifice and truth in a world apart', Film comment 9 ( Winter 1973), 32
27. Peter Nowotny, Leni Riefenstahl, 39
28. Ibidem, 39
29. Ibidem, 38, Nowotny citeert hier uit Erinnerungen van Albert Speer (Frankfurt a.m. 1969)
30. Ibidem, 39
31. Louise Heck-Rabi, Woman filmmakers, 100
32. Glenn B Infield, Leni Riefenstahl, 209
33. Peter Nowotny, Leni Riefenstahl, 40
34. 'Biographical sketch of Leni Riefenstahl', Film comment 4 (winter 1965), 14.
35. Peter Nowotny, Leni Riefenstahl, 84
Glenn B Infield, Leni Riefenstahl, 74-75
36. Robert Gardner, 'Can the will triumph ?', Film Comment 4 (winter 1965), 29.
37. Richard Meram Barsam, 'Leni Riefenstahl. Artifice and truth in a world apart', 34
38. Gordon Hitchens, 'Leni Riefenstahl interviewed by Gordon Hitchens', Film culture 19 (Lente 1973), 101-102.
39. Deze archiefstukken worden door P. Nowotny geciteerd en zijn afkomstig uit het Bundesarchiv Koblenz (R 109/1029b).
40. Peter Nowotny, Leni Riefenstahl, 87-90
Glenn B Infield, Leni Riefenstahl, 79-80
41. Ibidem, 76
Peter Nowotny, Leni Riefenstahl, 92
42. Ibidem, 93
43. Ibidem, 93
44. Herman Weigel, 'Interview mit Leni Riefenstahl', 400
45. Richard Meram Barsam, Filmguide tot Triumph of the Will (Bloomington 1975), 14
46. Peter Nowotny, Leni Riefenstahl, 39
47. Ibidem, 92
48. Ibidem, 144
Louise Heck-Rabi, Woman filmmakers, 100
49. Peter Nowotny, Leni Riefenstahl, 113
50. Herman Weigel, 'Interview mit Leni Riefenstahl', 400
51. Ibidem, 401
52. Peter Nowotny, Leni Riefenstahl, 95
53. Hellmut Regel en Jorg Peter Feurich, 'Triumph des Willens', Filmkritik 14 (mei 1970), 249.
54. Peter Nowotny, Leni Riefenstahl, 112
55. Ibidem, 97
56. Ibidem, 99
57. Ibidem, 100
58. Ibidem, 119
59. Ibidem, 124-125
60. Ibidem, 127
61. Ibidem, 151
62. Ibidem, 155
63. Robert Gardner, 'Can the will triumph ?', 29.
64. Louise Heck-Rabi, Woman filmmakers, 113
Glenn B Infield, Leni Riefenstahl, 115
65. Gordon Hitchens, 'Leni Riefenstahl interviewed by Gordon Hitchens', 104.
66. Peter Nowotny, Leni Riefenstahl, 49
67. Ibidem, 48. Nowotny citeert uit een archiefstuk uit het Bundesarchiv Koblenz (R2/4788)
68. Hitchens, Gordon, 'An interview with a legend', Film Comment 4 (winter 1965) 4-11.
69. 'Henry Jaworsky...interviewed by Gordon Hitchens, Kirk Bond and John Hanhardt', Film culture 19 (Lente 1973), 123-124.
70. Hitchens, Gordon, 'An interview with a legend', 9.
71. Peter Nowotny, Leni Riefenstahl, 44. Nowotny citeert hier uit een artikel uit Filmwelt van 19 juli 1936
72. Glenn B Infield, Leni Riefenstahl, 179-183
73. Herman Weigel, 'Interview mit Leni Riefenstahl', 407-408
74. Ibidem, 407
75. 'Henry Jaworsky...interviewed by Gordon Hitchens, 150
76. Ibidem, 150
77. 'Biographical sketch of Leni Riefenstahl', 15
78. 'Henry Jaworsky...interviewed by Gordon Hitchens, 135, 151
79. Glenn B Infield, Leni Riefenstahl, 208
80. Ibidem, 64, 212. Infield heeft in zijn boek twee brieven van Julius Streicher aan Leni Riefenstahl afgedrukt. 
81. Ibidem, 213
82. Ibidem, 211
83. Ibidem, 213-214
84. Ibidem, 229
85. 'Henry Jaworsky...interviewed by Gordon Hitchens, 149
87. Susan Sontag, 'Fascinerend fascisme' in: Susan Sontag, In het teken van Saturnus. Essays (Weesp 1984), 104
88. Siegfried Kracauer, Von Caligary zu Hitler (Frankfurt a.m. 1979)
89. Ulrich Gregor, 'A comeback for Leni Riefenstahl ?', Film comment 16 (winter 1965), 25
90. Ibidem
91. Peter Nowotny, Leni Riefenstahl, 67, 64
92. Mosse, Georg L., The Nationalism of the Masses. Political symbolism and the mass Movements in Germany from the Napoleontic wars through the Third Reich (New York !975), 25.
93. Hitchens, Gordon, 'An interview with a legend', 10.
94. 'Henry Jaworsky...interviewed by Gordon Hitchens, 135
95. Peter Nowotny, Leni Riefenstahl, 30
96. Ibidem, 31
97. Peter Nowotny, Leni Riefenstahl, 64
98. Herman Weigel, 'Interview mit Leni Riefenstahl', 395
99. Peter Nowotny, Leni Riefenstahl, 30
100. 'Henry Jaworsky...interviewed by Gordon Hitchens, 140
101. Glenn B Infield, Leni Riefenstahl, 212. Na de oorlog deed Riefenstahl talloze uitspraken waarin ze haar verantwoordelijkheid ontkent. 
102. Ibidem, 216

Literatuur

I Over Leni Riefenstahl

a. boeken

Barsam, Richard Meram. Filmguide tot Triumph of the Will (Bloomington 1975).

Ford, Charles, Leni Riefenstahl. Schauspielerin, Regisseurin, und Fotografin (Munchen 1982).

Heck-Rabi, Louise, Woman filmmakers: A critical reception (New York 1984) 94-135.

Infield, Glenn B., Leni Riefenstahl. The fallen film goddess (New York 1976).

Nowotny, Peter, Leni Riefenstahl 'Triumph des Willens' ( Dortmund 1981).

Sontag, Susan, 'Fascinerend fascisme' in: Susan Sontag, In het teken van Saturnus. Essays (Weesp 1984). Dit artikel verscheen oorspronkelijk in: Frauen und Film (1977), nr 14, nov.

b. artikelen

Barkhausen, Hans, Footnote to the hitory of Riefenstahl's 'Olympia', Film Quarterly 28 (Winter 1974) 8-13.

Barsam, Richard Meram, 'Leni Riefenstahl. Artifice and truth in a world apart', Film comment 9 ( Winter 1973) 32-37.

'Biographical sketch of Leni Riefenstahl', Film comment 4 (winter 1965) 12-17.

Fraser, J., 'An ambassador for Nazi Germany', Films II/5 (1982) 12-17.

Gardner, Robert, 'Can the will triumph ?', Film Comment 4 (winter 1965) 28-32.

Gregor, Ulrich, 'A comeback for Leni Riefenstahl ?', Film comment 16 (winter 1965) 24-25.

'Henry Jaworsky...interviewed by Gordon Hitchens, Kirk Bond and John Hanhardt', Film culture 19 (Lente 1973) 130-166.

Hitchens, Gordon, 'An interview with a legend', Film Comment 4 (winter 1965) 4-11.

Hitchens, Gordon, 'Leni Riefenstahl interviewed by Gordon Hitchens', Film culture 19 ( Lente 1973) 94-121.

Regel, Hellmut en Jorg Peter Feurich, 'Triumph des Willens', Filmkritik 14 (mei 1970) 249-253.

Riefenstahl, Leni, 'Statement on Sarris/ Gessner quarrel about Olympia', Film comment 4 (winter 1967) 126.

Riefenstahl, Leni, 'The produktion of the olympia films. Incorrect statements and their refutation', Film culture 19 (lente 1973) 170- 174.

Taylor, J. R., 'Leni Riefenstahl', Films & Filming 342 (1983) 14-15.

Weigel, Herman, 'Interview mit Leni Riefenstahl', Filmkritik 16 (augustus 1972) 395-410. I

II Algemeen

a. boeken

Gay, Peter, Weimar Culture (herz. paperbackeditie; New York 1970).

Hull, David Stewart, Film in the Third Reich. A study of German Cinema 1933-1945 (Berkely 1969).

Kracauer, Siegfried, Von Caligary zu Hitler (Frankfurt a.m. 1979)

Leiser, Erwin, Nazi Cinema ( New York 1975).

Mosse, Georg L., The Crisis of German Ideology. Intellectual origins of the Third Reich (herz. paperbackeditie; New York 1981).

Mosse, Georg L., The Nationalism of the Masses. Political symbolism and the mass Movements in Germany from the Napoleontic wars through the Third Reich (New York !975).

Stern, Fritz, The Failure of illiberalism. Essays on the political Culture of modern Germany (New York 1972).

Taylor, Richard, Filmpropaganda. Soviet Russia and Nazi Germany (London 1979).

Wollenberg, H. H., Fifty Years of German Film (London 1948).

b. artikelen

Luft, Herbert G., 'The screen as a propaganda weapon', Journal producers guild am. XV/2 (juni 1973) 11-14. _